สาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK)

ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19

  

 

ข่าวกิจกรรม 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. กลุ่มงานควบคุมโรติดต่อ สสจ.ชุมพร  และ รพ.ปากน้ำชุมพร ร่วมประชุมกับ ศปก.ส่วนหน้า(ตำบลปากน้ำ) ผู้ประกอบการประมง ณ.ห้องประชุมมัทรี สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร  เพื่่อเตรียมความพร้อมการตรวจเชิงรุกกลุ่มแรงงานประมงในช่วงหยุดทำการประมง(หยุดหงาย) Read more

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรติดต่อ สสจ.ชุมพร  ร่วมกับ สสอ.เมืองชุมพร และ บ.ซีเฟรชอินดัสตรี ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองพนักงานในบริษัทจำนวน 250 คน จำแนกเป็นคนไทย 50 คน พม่า 200 คน โดยดำเนินการตรวจ 2 วัน ๆ 250 คน ครั้งที่ 2... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประชุมการวางระบบเพิ่มมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โฟกัสในจุดพื้นที่ปากน้ำหลังสวน ถอดบทเรียนจากการเรียนรู้พื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร การวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทต่างๆของการระบาดในพื้นที่ อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่น ปกครองตลอดจนผู้ประกอบการหลายภาคส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน ยกระดับพื้นที่ปากน้ำหลังสวนเป็นพื้นที่เข้มข้น เพิ่มการเฝ้าระวังเฉพาะมาตรการในเรือประมงต้องเข้มงวด มีการติดตามและประเมินผล โดยเริ่มจากการวิเคราะห์แผนภูมิระบาด Time Place Person ใช้เครื่องมือ... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานการตรวจค้นหาเชิงรุก Active Case Finding ในกลุ่มเสี่ยงของประชาชน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยนางเดือนเพ็ญ... Read more

14/10/64 เวลา13.00-16.00น.  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ(งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน)พร้อมทีมวิทยากรครูข. เป็นวิทยากรอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานBasic CPR ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร. จำนวน 36 คน Read more

14/10/64 เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รอ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 (อบจ.ชุมพร) Read more

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ,กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.ชุมพร เป็นคณะวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพฤติกรรมสุขภาพในยุค New Normal เป้าหมายกลุ่มแกนนำนักเรียน จำนวน 20 คน  ณ โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร วันที่ 14 ต.ค.64 Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีถวายความเคราพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธี ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.15 น. ณ... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ)กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และนางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมรับมอบบัตรเติมน้ำมัน Star Card จากโครงการเชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด โดยกลุ่มบริษัทเชฟรอนในประเทศไทย มอบบัตรเติมน้ำมัน Star Card เพื่อสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าสู้วิกฤตโควิด – 19 มูลค่า 100,000 บาท ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมรับมอบ ในวันอังคารที่... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ,  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมการเพิ่มมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ในโรงงาน ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , นายแพทย์ฉัตรชัย พิริยะประกอบ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม , นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร , เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3 /2565 พร้อมคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส... Read more

ทีมงานภารกิจ STAG กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมผู้รับผิดชอบSTAG ระดับอำเภอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับระบบการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Google Form : QR code "Save Chumphon"เพื่อให้บันทึกได้สอดคล้องกับคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 3192/2564 ลว. 7 ตค 2564 ในด้านการเดินทาง มาตรการส่วนบุคคลและมาตรการครัวเรือน Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ , กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม , กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข , กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมวางแผนการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในโรงงานของบริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  Read more

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับ รพ.ปากน้ำชุมพร เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง กับ ศปก.ส่วนหน้า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ในระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือการออกแบบฐานข้อมูลจากทีม IT สสจ.ชุมพรครับ Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ,นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ , นายแพทย์ฉัตรชัย พิริยะประกอบ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ ในกิจกรรม “ชุมพร Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ,นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ , นายแพทย์ฉัตรชัย พิริยะประกอบ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ร่วมเป็นเกียรติในงาน Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอมจังหวัดชุมพร โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน... Read more

    วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับงานสารสนเทศ สสจ.ชุมพร และ สสอ.เมืองชุมพร ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร โดยมีเป้าหมายการดำเนินในการค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยง การควบคุมโรคโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในพื้นที่ Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตรวจค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding)ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์) และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ... Read more

      นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตรวจค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding)ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์) และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมอบหมายคณะทำงานสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรองโรคและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (Covid – 19)... Read more

    นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม , นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร , นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร... Read more

      วันอังคารที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น-14.30 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้นายปัญญา ลาวิลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อฯ เข้าร่วมประชุมในการเปิดหอผู้ป่วยชุมชน ปากน้ำหลังสวน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปากน้ำหลังสวนโดยมี นายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการ.รพ.ปากน้ำหลังสวนและคณะร่วมให้ข้อมูล ให้คำแนะนำเรื่องการจัดเตรียมอาหารให้ผู้ป่วย การเตรียมยาฉุกเฉิน การจัดการขยะ การจัดการระบบข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งหอผู้ป่วยชุมชนแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 30 เตียง โดยใช้เกณฑ์การรับผู้ป่วยสีเขียวที่ผ่านการรักษาใน.รพ.มาแล้ว เปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันจันทร์ ที่ 4... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ IC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมการวางระบบแผนการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน กลไกควบคุมในชุมชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพร โดยมีหลักการ  Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมนายชัยยุทธ บัววารี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (งานเวชกรรม) โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร ประชุมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพรส่วนหน้า (ศปก.จังหวัดชุมพร ส่วนหน้า) ประจำตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ร่วมวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพร ได้วางแนวทางในเรื่องด้านการป้องกันโรค บูรณนาการทุกภาคส่วน ท้องที่และท้องถิ่นร่วมกันประสานการปฏิบัติการตามมาตรการส่วนบุคคล , ... Read more

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น-12.00น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้นายปัญญา ลาวิลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดหอผู้ป่วยชุมชน เทศบาลตำบลวังไผ่ พร้อมร่วมซักซ้อมการรับส่งผู้ป่วย แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับ นายแพทย์นฤทธิ์ สังข์สม; นายมาโนช ธัญญาบัตร นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่และคณะ ซึ่งหอผู้ป่วยชุมชนแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 34เตียงให้คำแนะนำเรื่องเกณฑ์การรับผู้ป่วยผลATK/RT-PCR บวก แนวทางการกำจัดขยะ,การจัดเตรียมเครื่องเสียง..ระบบกล้องวงจรปิดติดต่อภายใน.การกำหนดจุดรับ-ส่งผู้ป่วยและการกำจัดขยะ.กำหนดเปิดรับผู้ป่วยในวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564  เวลา... Read more

วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว ได้ตรวจประเมินการ เตรียมความพร้อมเปิด Hospitel ในสังกัดของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ได้แก่ โรงแรมโชติอนุสรณ์รีสอรท & สปา มี 23 เตียง โรงแรมชุมพรปาร์ครีสอร์ท มี 53 เตียง และ กรีน อะดามัส รีสอร์ท ชุมพร มี... Read more

นพฤหัสบดีที่   30 กันยายน 2564 เวลา  13.00-16.30 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้นายปัญญา ลาวิลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดหอผู้ป่วยชุมชน ค่ายเขตอุดมศักดิ์ มณฑลทหารบกที่44 พร้อมร่วมซักซ้อมการรับส่งผู้ป่วย แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับเสนาธิการฯมณฑลทหารบกที่44นายอำเภอเมืองชุมพร;นายกเทศมนตรีตำบลวังไหม่และคณะ;ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์และผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมือง ซึ่งหอผู้ป่วยชุมชนแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 40 เตียงให้คำแนะนำเรื่องเกณฑ์การรับผู้ป่วยผลATK/RT-PCR บวก แนวทางการกำจัดขยะ,การจัดเตรียมเครื่องเสียง..ระบบโทรศัพท์ติดต่อภายใน.การกำหนดจุดรับ-ส่งผู้ป่วยและการสร้างบ่อกำจัดขยะเปียก..และกำหนดเปิดรับผู้ป่วยในวันจันทร์ที่  4  ตุลาคม 2564.นี้ Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพร ที่ยังคงมีการระบาดในวงกว้าง เป็นจุดยุทธศาสตร์หลักยกระดับการป้องกันควบคุมโรคเป็นวาระของจังหวัดชุมพร ได้หารือแนวทางการจัดการรักษาและการจัดระบบในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพร การเร่งหาผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง เฝ้าระวังบุคคลที่มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตที่บ้าน การจัดการข้อมูลต่างๆ ของพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพร ที่มีทั้งแรงงานต่างด้าวและสัญชาติไทยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ชุมชนแออัด กระบวนการรักษา Home Isolation (บ้านอุ่นใจ) , Community isolation (หอผู้ป่วยชุมชน) การปรับเปลี่ยนจากการคัดกรองจากประวัติเสี่ยงมาเป็นบุคคลที่มีอาการเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายแต่ละหมู่บ้านบุคคลความเสี่ยง มีการตรวจให้รวดเร็วที่สุด... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , (ตัวแทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร  ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดในวงกว้างมาสู่ชุมชน  โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม ... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมรับมอบสิ่งของชุดดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 จากดร.กฤตย์วัฒน์ ฉัตรทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย ไฮเตอร์ จำนวน 210 ขวด และปรอทวัดไข้ดิจิตอล จำนวน 100 ชิ้น... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อมบอกต่อเรื่อง ATK สำหรับประชาชน โดยมีนางพรรณนิภา เอกทัฬห์ หัวหน้างานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสุขภาพภาคประชาชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นผู้กล่าวรายงาน , นายสำราญ ไชยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครประจำหมู่บ้านจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน พร้อมบอกต่อเรื่อง ATK สำหรับประชาชนเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานีและพนักงานธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตชุมพร... Read more

ายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของจังหวัดชุมพร มีประชาชนได้ทยอยเข้ามารับบริการเป็นระยะๆ มีการจัดระบบบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้เป็นระบบ การเว้นระยะห่าง การนั่งพักสังเกตอาการหลังการได้รับวัคซีน โดยมีนายระติ ชูรักษ์ หัวหน้าเภสัชชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลท่าแซะ , นายสุชาติ ชูจันทร์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าแซะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในวันศุกร์ที่ 24... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของจังหวัดชุมพร มีประชาชนเข้ามารับบริการวัคซีนเป็นจำนวนมาก ทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 โดยมีแพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ , นายแพทย์ฉัตรชัย พิริยะประกอบ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมลงพื้นที่ในการติดตามการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด - 19 ของประชาชนจังหวัดชุมพร ทางโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้มีการจัดระบบการฉีดวัคซีนเป็นระบบคิว... Read more

23 กันยายน2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมือง เทศบาลตำบลท่ายาง ซ้อมแผนเคลื่อนย้ายนำส่ง การบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่หอผู้ป่วยชุมชนอุ่นใจวัดท่ายางเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร Read more

วันอังคาร ที่ 22  กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00  น.  นายอดิศร  วิศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหอผู้ป่วยชุมชน Community Isolation ในพื้นที่ ณ วัดท่ายางเหนือ ตำบลท่ายาง  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  รองรับผู้ป่วย 50 เตียง แบ่งเป็น... Read more

นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร (เป็นตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร) รับมอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ น้ำ Vita One 30 ขวด จำนวน 10 ลัง และขนม Rio 24 ซอง จำนวน 10 ลัง โดยหจก.ชุมพรค้าข้าว หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด อำเภอท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มอบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร แถลงในประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรควิด – 19 ของจังหวัดชุมพร มีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow Oxcyen Therapy) จำนวน 4 เครื่อง ให้กับทางโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อใช้ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ซึ่งมีความจำเป็นใช้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จังหวัดชุมพร... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม , นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ผ่านระบบ Zoom) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 46 /2564 พร้อมคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีนายแพทย์ฉัตรชัย พิริยะประกอบ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ , นางสาวปรญา นันทสุคนธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางฐิติภัค อินทเสม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผู้จัดการดูแลคลินิควัคซีนโควิด-19) ร่วมลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดชุมพร ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ)กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมรับมอบ เตาสำหรับเผากำจัดขยะปนเปื้อน จำนวน 3 เตา มูลค่า 405,000 บาท ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เพื่อนำไปบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จังหวัดชุมพร โดยกระจายไปยังวัดราชบูรณะ (พระอารามหลวง) หรือ (วัดนอก) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร... Read more

.  วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 8.30-10.30 น. นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร มอบหมายนายปัญญา ลาวิลัย นวก.สธ.ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่มอบชุดชุมชนอุ่นใจ  Community Isolation (CI)  ณ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา  ต.หาดทรายรีชุมพร เตรียมพร้อมรับผู้ป่วย Read more

วันที่ 17 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการ และรถปฏิบัติการในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นำโดย พญ.วลีรัตน์ ชะอุ่มเครือ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ออกตรวจประเมินผลหน่วยปฏิบัติการ กรณีโรงพยาบาลวิรัชศิลปขอขึ้นทะเบียนในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยปฏิบัติการระดับสูง (Advance Life Support : ALS) โดยโรงพยาบาลวิรัชศิลป์มีนโยบายที่ชัดเจน มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพขั้นสูง ยาและเวชภัณฑ์ มีบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ PARAMEDIC ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทีมกู้ชีพที่มีความรู้... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) , นายแพทย์นริทธิ์ สังข์สม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิและหัวหน้าเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ , กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งหอผู้ป่วยชุมชน Community Isolation ของลูกเรือประมง โดยมีนายยุทธชัย จิตอารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมลงพื้นที่หารือ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) , แพทย์หญิงสุดฤทัย รัตนโอภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร ,  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหาดทรายรี  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ , กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งหอผู้ป่วยชุมชน Community Isolation ในพื้นที่ตำบลหาดทรายรี เพื่อรองรับการรักษาแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมง ใช้อาคาร 9 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา เตรียมสำรองไว้ 10 ห้อง สามารถรองรับได้ห้องละ 20... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ , กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมวางแผนป้องกันควบคุมโรคและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่ยังคงมีการระบาดในวงกว้างในกิจการเรือประมง แรงงานต่างด้าวรวมไปถึงสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน การเร่งค้นหาเชิงรุกและแยกให้เร็วที่สุด จะโฟกัสในกลุ่มผู้เสี่ยงสูง จากการคัดกรองแบบชุมชน เปลี่ยนเป็นเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงคัดกรองบุคคลที่มีโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ โดยมีแพทย์หญิงสุดฤทัย รัตนโอภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร และเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวิชาญ ไชยแขวง ดำรงตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร และสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร , คุณประเสริฐ รักมิตร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงห์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ 15 กันยายน... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมรับมอบเงินบริจาค จากกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร  ร่วมกับ นายกศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร มอบเงินบริจาค จำนวน  20,000 บาท มอบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เพื่อนำไปบริหารจัดการกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จังหวัดชุมพร ร่วมรับมอบ ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอาคาร... Read more

รพ.สต. พันวาล ตำบลรับร่อ อ. ท่าแซะ  เป็นผู้นำเสนอผลงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ของจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564  และเป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับจังหวัด ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับเขตสุขภาพที่ 11  ในวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยมีเครื่อข่ายตำบลรับร่อ และสาธารณสุขอำท่าแซะผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม conference. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร Read more

ผชช.ว. นพ.อนุ ทองแดง ร่วมกับ ผอ.รพท.ชุมพร และทีมต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ รมต.กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ณ  รพ.ชุมพร Read more

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยนายปัญญา ลาวิลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาคีเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ที่มีผลการตรวจ ATK  Positive นำเข้ารักษาตามโครงการบ้านอุ่นใจ (Home Isolation) ในสถานประกอบการ ตำบลท่ายาง  อำเภอเมืองชุมพร และมอบชุดดูแลผู้ป่วย จำนวน 30 ชุดและให้คำแนะนำขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยแก่ผู้ประกอบการ การส่งอาหาร การรับส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน.รวมถึงการเฝ้าระวังค้นหากลุ่มเสี่ยงที่เหลืออีกประมาณ70คน  Read more

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายปัญญา ลาวิลัย พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ และ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ลงพื้นที่ติดตามเรื่องการจัดอาหารสำหรับผู้ป่วยหอผู้ป่วยชุมชน Community Isolution (CI) 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , นายวิชาญ ไชยแขวง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร) พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าเตรียมพร้อมหอผู้ป่วยชุมชน (Community Isolation) ของอำเภอเมืองชุมพร โดยใช้สถานที่ โรงเรียนศรียาภัย 2 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำหรับหอผู้ป่วยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองชุมพร... Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30น - 11.30 น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยนายปัญญา ลาวิลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร่วมวางแผนดูแลผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยชุมชนตำบลปากน้ำชุมพร มีผู้ป่วยจำนวน 57 คน และได้ส่งมอบชุดดูแลผู้ป่วย จำนวน 60 ชุด..และพบผู้ป่วยที่ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจATKจากเรือประมงต่างๆอีกประมาณ 60 ราย Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , นายสิทธิชัย ชูจีน สาธารณสุขอำเภอท่าแซะ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดชุมพร ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ชิโนฟาร์ม" ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้จังหวัดชุมพร... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ , กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ด้วย Antigen Test Kit (KIT) และคณะกรรมการศูนย์ดูแลในชุมชน (HI / CI) เขตสุขภาพที่ 11 ผ่านระบบ Video Conference... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมมอบเกียรติบัตรมหกรรมผลงานวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยมีดร.กฤตย์วัฒน์ ฉัตรทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้ขับเคลื่อนดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาผลงานวิชาการด้านสาธารณสุขทุกระดับ พร้อมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมหมอพร 2 - 3 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม , นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 44/2564 พร้อมคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ของจังหวัดชุมพร ร่วมพิจารณามาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้รับมอบข้าวกล่องจาก ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ สาขาชุมพร จำนวน 100 กล่อง เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.ณ บริเวณใต้อาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การควบคุมโรคร่วมกับทีมสอบสวนโรคในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก วิเคราะห์เครสในพื้นที่ แบ่งการทำงานกระจายเป็นทีมระดับอำเภอ ผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกที่เพิ่มขึ้น ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจผลไม้และคนงานรับจ้างเก็บพืชผลทางการเกษตร ซึ่งยอดผู้ป่วยสูงสุดของอำเภอทุ่งตะโก คือ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก มีการสนับสนุนให้ประชาชนได้ตรวจเองโดยเครื่องมือ Antigen Test kid ให้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นผู้แนะนำในการตรวจและใช้ชุดตรวจด้วยตนเอง ให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในพื้นที่ทั่วกัน โดยมีนายวัชรินทร์... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม , นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร , นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 43/2564... Read more

นายวิชาญ ไชยแขวง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร) ( ภายใต้การอำนวยการของนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ) เป็นผู้ขับเคลื่อนดำเนินงานพร้อมทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร สนับสนุนการดำเนินงานการตรวจเชิงรุกร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  ร่วมตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรในชุมชนแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยมีกลุ่มสัญชาติไทยอาศัยอยู่ด้วย การตรวจด้วยวิธี Rapid Test  มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 218  ราย แบ่งเป็นสัญชาติไทย จำนวน 33 ราย และสัญชาติพม่า จำนวน 185 ราย ผลการตรวจพบเชื้อ... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , นางเดือนเพ็ญ เคี่ยนบุ้น สาธารณสุขอำเภอสวี , นางพรชนัน ตันติธัญญากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานควบคุมโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งสถานที่กักกันตัวเพื่อคุมไว้สังเกตอาการ Local Quarantine พื้นที่ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยใช้อาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลด่านสวี และอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษานอกโรงนอกเรียน ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไว้เพื่อรองรับการรักษาสำหรับกักตัวบุคคลเสี่ยงสูง... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , นางเดือนเพ็ญ เคี่ยนบุ้น สาธารณสุขอำเภอสวี , นางพรชนัน ตันติธัญญากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานสอบสวนโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการตรวจค้นหาเชิงรุก Active Case finding ในพื้นที่บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร... Read more

30 ส.ค.2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ(งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน)พร้อมคณะตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ออกตรวจประเมินเพื่อขอยกระดับหน่วยปฏิบัติการของกู้ชีพเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จากระดับต้นBLSเป็นระดับสูงALS  โดยผลการประเมินกู้ชีพเทศบาลท่ายางมีความพร้อมทั้งด้านนโยบาย อาคารสถานที่ รถปฏิบัติการและอุปกรณ์กู้ชีพ ยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรกู้ชีพตามมาตรฐาน   Read more

วันที่ 24-25 สิงหาคม  2564  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร   จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข  จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมหมอพร 2-3 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชุมพร มีความสามารถในการจัดทำผลงานวิชาการ นำเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายแพทย์จิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดชุมพร Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหอผู้ป่วยชุมชน Community Isolution (IC) ในเรือนจำหลังสวน ในกรณีเกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยมีนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน , นายสุรศักดิ์ สุขสวัสดิ์ สาธารณสุขอำเภอหลังสวน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลหลังสวนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลังสวน ร่วมลงพื้นที่ ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ เรือนจำห้วยกลั้ง... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประชุมสรุปวางระบบแผนการจัดตั้งหอผู้ป่วยชุมชน Community Isolution (IC) ในเรือนจำหลังสวน ในกรณีเกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเรือนจำ โดยมีนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน , นายสุรศักดิ์... Read more

นายวิชาญ ไชยแขวง สาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร ( ภายใต้การอำนวยการของนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ) เป็นผู้ขับเคลื่อนดำเนินงานพร้อมทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร สนับสนุนการดำเนินงานการตรวจเชิงรุกของเทศบาลเมืองชุมพร ร่วมตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงให้กับแม่ค้าพ่อค้า แรงงานสัญชาติไทยและสัญชาติพม่า ตลาดสดสี่แยกปฐมพร  การตรวจด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง Antigen Test Kid ( ATK )  มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 265 ราย แบ่งเป็นสัญชาติไทย จำนวน 242 ราย และสัญชาติพม่า จำนวน 23... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือต้านภัยโควิด - 19 จำนวน 25,000 บาท โดยคณะศิษย์เก่าศรียาภัย รุ่น 32  มอบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เพื่อนำไปบริหารจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19... Read more

นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ( เป็นตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ) รับมอบข้าวกล่องจาก ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ สาขาชุมพร มอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง  เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจ แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เเละบุคลากรทางการเเพทย์ ร่วมรับมอบ ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณใต้อาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร Read more

ภาพการปฏิบัติหน้าที่ทีมแพทย์และพยาบาลจังหวัดชุมพรปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จุดLoading1 ผู้ป่วยสีเหลือง สีแดง ณโรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี Read more

  นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ( เป็นตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ) ร่วมรับมอบสิ่งของสนับสนุน ได้แก่ ปรอทดิจิตอล จำนวน 100 ชิ้น , เจลล้างมือ จำนวน 100 ขวด , ไฮเตอร์ จำนวน 100 ขวด และ Mask จำนวน 1,000 ชิ้น โดย บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์... Read more

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , ร.ต.ต(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมรับมอบหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ จำนวน 100 ใบ โดยการยางแห่งประเทศไทยร่วมใจสู้ภัยโควิด - 19 / การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน / การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร มอบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เพื่อนำไปบริหารจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) ของจังหวัดชุมพร สนับสนุนแก่หอผู้ป่วยชุมชนและโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร... Read more

{loadmoduleid 113} Read more

 

 

Web Site สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร Version เก่า