วันนี้ศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซาเล้งทันตกรรมเคลื่อนที่และบริการแผนไทย รพ.สต.นาขา ออกให้บริการที่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อโค ตำบลนาขา มีผู้มารับบริการขูดหินน้ำลาย 6 คน ตรวจฟัน 4 คน ผู้รับบริการพอกเข่า 7 คนและรักษาปวดข้อมือปวดสะบัก 2 คน ขอบคุณ อสม.หมู่ที่ 3 ที่ช่วยประสานงานให้  ศุกร์หน้าออกหมู่ใหนคอยติดตามครับ