ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)  ระดับชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  128353  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (128353.pdf)128353.pdf งานบุคคลากร44 kB