ขอส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  128317สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (1.ประกาศเพื่อย้าย 128317.pdf)1.ประกาศเพื่อย้าย 128317.pdf งานบุคคลากร114 kB
Download this file (2.ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก.pdf)2.ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก.pdf งานบุคคลากร66 kB
Download this file (3.แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลฯ.doc)3.แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลฯ.doc งานบุคคลากร180 kB
Download this file (4.แจ้งเวียน.pdf)4.แจ้งเวียน.pdf งานบุคคลากร99 kB