กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย จัดประชุม KM เพื่อพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย โดยนพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์
นพ.สสจ.ชุมพรเข้าร่วมพบปะทีมงานแพทย์แผนไทยจังหวัดชุมพร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561ณ ห้องประชุม ธ พุทธรักษา สสจ.ชุมพร