ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (รถยนต์ราชการ)

ด้วยโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ (รถยนต์ราชการ) จำนวน 2 รายการ โดยมิได้โอนทะเบียน และรายละเอียดแนบท้ายจำนวน 1 ชุด

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (20201005125913017.pdf)ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการรายละเอียดขายทอดตลาดรถยนต์ราชการSuper User101 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนธันวาคม 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนธันวาคม 2563 Prakun45 kB

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมระบบงานบริการดิจิตัล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ, ระบบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, ระบบ Biz Portal และ ระบบ E-payment โดยสามารถแจ้งปัญหาผ่านช่องทางดังนี้

1. ศูนย์ส่งเสริมระบบงานบริการดิจิตัล กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. Call center : 0 2193 7005

3. Line @ : IT support – HSS

4. URL : http://it-hs.hss.moph.go.th/

   

    วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจัดประชุมเรื่องความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนท่าแชะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  โดยเนื้อหาการประชุมประกอบด้วย นโยบายคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง  รู้ทันเครื่องสำอาง  การตรวจสอบฉลาก   และการสืบค้นเครื่องสำอางผ่านระบบออนไลน์ พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง โดยมีนายเอกวุฒิ  ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแชะรัชดาภิเษก  เป็นประธานเปิดการประชุม   ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียนมัธยมปลาย  ครูและผู้เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมประชุม รวม 130  คน