ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เผยแพร่ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ฉบับ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เผยแพร่ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้