สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  เผยแพร่ประกาศจังหวัดชุมพร  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กระดาษทดสอบโคลีนเอสเทอเรส) สำหรับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

สสจ.ชุมพร รอบรู้สุขภาพดี มีความสุข

รอบรู้สุขภาพดี มีความสุข การดูแลผู้สูงอายุ ทุ่งตะไคร หมอเสริฐ ขาวอรุณ หมอพื้นบ้านจังหวัดชุมพร