ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  เผยแพร่ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  เผยแพร่ประกาศจังหวัดชุมพร  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ  ๑  รายการ (ซองซิป)  เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด จำนวน ๒๐ เครื่อง สำหรับสนับสนุนให้ทีมสอบสวนควบคุมโรคระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  เผยแพร่ประกาศจังหวัดชุมพร  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุการแพทย์ (หน้ากากอนามัย)  เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

สสจ.ชุมพร รอบรู้สุขภาพดี มีความสุข

รอบรู้สุขภาพดี มีความสุข การดูแลผู้สูงอายุ ทุ่งตะไคร หมอเสริฐ ขาวอรุณ หมอพื้นบ้านจังหวัดชุมพร