ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมพื้นห้องทำงานของผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร   ดังเอกสารที่แนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf)ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf ทิพวรรณ115 kB

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (ประกาศผู้ชนะ220862.pdf)ประกาศผู้ชนะ220862.pdf ทิพวรรณ153 kB

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จำนวน 14 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โดยเปิดเผยตัว  เป็นลายลักษณ์อักษร

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (ราคากลาง.pdf)ราคากลาง.pdf ทิพวรรณ355 kB
Download this file (ร่าง เอกสารประกวด.pdf)ร่าง เอกสารประกวด.pdf ทิพวรรณ231 kB
Download this file (ร่างขอบเขตงาน (TOR).pdf)ร่างขอบเขตงาน (TOR).pdf ทิพวรรณ1660 kB
Download this file (ร่างประกาศ.pdf)ร่างประกาศ.pdf ทิพวรรณ167 kB
Download this file (แบบ.pdf)แบบ.pdf ทิพวรรณ298 kB

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เผยแพร่ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จำนวน 6 ฉบับ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เผยแพร่ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 ฉบับ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

สสจ.ชุมพร รอบรู้สุขภาพดี มีความสุข

รอบรู้สุขภาพดี มีความสุข