ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย โรงพยาบาลละแม มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลละแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

หมายเหตุ : สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้
ที่อยู่ติดต่อ

โรงพยาบาลละแม(งานธุรการ), 
45 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
เบอร์ติดต่อ: 077-559116  ต่อ 309 (งานธุรการ)

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (doc-lab-2564.pdf)jobs-lamae-lab-2564 รพ.ละแม2055 kB

เผยแพร่ชุดวีดีท้ศน์เพื่อเสริมสร้างความกระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สุ่ความยั่งยึนของไทยและโลกเรา" https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I5t0g5P_sxwvzgqCmCtY1xgLWj-8MQrp?usp=sharing

ประกาศผลการจ้างเหมาบริการทำสปอร์ตโฆษณาและเผยแพร่รณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่สำหรับประชาชน

ประกาศผลการจ้างดำเนินการเผยแพร่รายการ "หมอใหญ่พบประชาชน"

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (หมอใหญ่พบประชาชน.pdf)หมอใหญ่พบประชาชน.pdf Super User34 kB

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)  จำนวน  1  อัตรา

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล.doc)1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล.doc งานบุคคลากร170 kB
Download this file (2.ใบสมัครคัดเลือก ชนพ..doc)2.ใบสมัครคัดเลือก ชนพ..doc งานบุคคลากร59 kB
Download this file (3.แบบประเมินสมรรถนะผู้สมัคร.pdf)3.แบบประเมินสมรรถนะผู้สมัคร.pdf งานบุคคลากร76 kB
Download this file (ประกาศรับสมัคร ผอ.รพ.สต.ชพ..pdf)ประกาศรับสมัคร ผอ.รพ.สต.ชพ..pdf งานบุคคลากร383 kB