เพื่อให้การการสำรวจความพึงพอใจ มีความต่อเนื่อง และเกิดประโยชฯ์ต่อการปรับปรุง พัฒนาการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือ ดำเนินการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตรวจราชการและนิเ?ศงานรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แบบสำรวจออนไลน์ ้https://goo.gl/NDfBUP
 หรือ        QRcode    


JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com