งานประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปและคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารแนบ
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (1.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนตุลาคม 2560.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนตุลาคม 2560 Prakun248 kB
Download this file (10.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกรกฎาคม 2561.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกรกฎาคม 2561 Prakun275 kB
Download this file (11.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือน สิงหาคม 2561.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนสิงหาคม 2561 Prakun179 kB
Download this file (12.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกันยายน 2561.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกันยายน 2561 Prakun221 kB
Download this file (13.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนตุลาคม 2561.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนตุลาคม 2561 Prakun172 kB
Download this file (14.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2561.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2561 Prakun217 kB
Download this file (15.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนธันวาคม 2561.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนธันวาคม 2561 Prakun173 kB
Download this file (16.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมกราคม 2562.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมกราคม 2562 Prakun205 kB
Download this file (17.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2562.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 Prakun171 kB
Download this file (18.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมีนาคม 2562.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมีนาคม 2562 Prakun393 kB
Download this file (19.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนเมษายน 2562.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนเมษายน 2562 Prakun330 kB
Download this file (2.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2560.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2560 Prakun238 kB
Download this file (3.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนธันวาคม 2560.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนธันวาคม 2560 Prakun195 kB
Download this file (4.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมกราคม 2561.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมกราคม 2561 Prakun305 kB
Download this file (5.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2561.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 Prakun337 kB
Download this file (6.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมีนาคม 2561.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมีนาคม 2561 Prakun238 kB
Download this file (7.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรีัยน เดือนเมษายน 2561.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนเมษายน 2561 Prakun223 kB
Download this file (8.ผลการดำเนินงานเรืองร้องเรียน เดือนพฤษภาคม 2561.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนพฤษภาคม 2561 Prakun222 kB
Download this file (9.ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2561.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2561 Prakun250 kB
Download this file (ผลการดำเนินงานประจำปีปี2560.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 Prakun1683 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกรกฎาคม 2562.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเดือนกรกฎาคม 2562 Prakun48 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2562.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเดือนมิถุนายน 2562 Prakun38 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนสิงหาคม 2562.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเดือนสิงหาคม 2562 Prakun36 kB
Download this file (สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน เดือนพฤษภาคม 2562.pdf)ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเดือนพฤษภาคม 2562 Prakun199 kB