งานประกันสุขภาพ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกรกฎาคม 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 Prakun48 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกันยายน 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกันยายน 2563 Prakun38 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 Prakun36 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนตุลาคม 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนตุลาคม 2563 Prakun37 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2563 Prakun49 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนพฤษภาคม 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนพฤษภาคม 2563 Prakun59 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมกราคม 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมกราคม 2563 Prakun46 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2563 Prakun46 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมีนาคม 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนมีนาคม 2563 Prakun54 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนสิงหาคม 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนสิงหาคม 2563 Prakun38 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนเมษายน 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนเมษายน 2563 Prakun44 kB
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (EB16(4) แผนผังการร้องเรียน.pdf)EB16(4) แผนผังการร้องเรียน.pdf EB16102 kB
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (EB16(3) คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน.pdf)EB16(3) คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน.pdf EB16864 kB